14 items found in Au Ver à Soie - "Perlée" Sets

Soie Perlée Set - Green (Vert)
Soie Perlée Set - Green (Vert)
 • $32.00

Sold out

Soie Perlée Set - Vintage
Soie Perlée Set - Vintage
 • $32.00
Soie Perlée Set - Pastel
Soie Perlée Set - Pastel
 • $32.00
Soie Perlée Set - Red
Soie Perlée Set - Red
 • $32.00

Sold out

Soie Perlée Set - Blue (Bleu)
Soie Perlée Set - Blue (Bleu)
 • $32.00

Sold out

Soie Perlée Set - Pink
Soie Perlée Set - Pink
 • $32.00
Soie Perlée Set - Purple
Soie Perlée Set - Purple
 • $32.00
Soie Perlée Set - Yellow (Jaune)
Soie Perlée Set - Yellow (Jaune)
 • $32.00
Soie Perlée Set - Black & White
Soie Perlée Set - Black & White
 • $32.00
Soie Perlée Set - Fluo
Soie Perlée Set - Fluo
 • $32.00

Sold out

Soie Perlée Set - Brown (Marron)
Soie Perlée Set - Brown (Marron)
 • $32.00

Sold out

Soie Perlée Silk Bobbins - Spring
Soie Perlée Silk Bobbins - Spring
 • $54.00

Sold out

Soie Perlée Silk Bobbins - Fall
Soie Perlée Silk Bobbins - Fall
 • $54.00

Sold out

Soie Perlée Silk Bobbins - Summer
Soie Perlée Silk Bobbins - Summer
 • $54.00