17 items found in Au Ver à Soie - "Perlée" Sets

Soie Perlée set (Greens)
Soie Perlée set (Greens)
 • $32.00

Sold out

Soie Perlée set (Vintage)
Soie Perlée set (Vintage)
 • $32.00
Soie Perlée set (Pastels)
Soie Perlée set (Pastels)
 • $32.00
Soie Perlée set (Blues)
Soie Perlée set (Blues)
 • $32.00
Soie Perlée set (Reds)
Soie Perlée set (Reds)
 • $32.00

Sold out

Soie Perlée set (Pinks)
Soie Perlée set (Pinks)
 • $32.00
Soie Perlée set (Purples)
Soie Perlée set (Purples)
 • $32.00
Soie Perlée set (Yellows)
Soie Perlée set (Yellows)
 • $32.00
Soie Perlée set (Black and White)
Soie Perlée set (Black and White)
 • $32.00
Soie Perlée set (FLUO)
Soie Perlée set (FLUO)
 • $32.00
Soie Perlée set (Glazig)
Soie Perlée set (Glazig)
 • $32.00
Soie Perlée set (Summer)
Soie Perlée set (Summer)
 • $32.00
Soie Perlée set (Browns)
Soie Perlée set (Browns)
 • $32.00
Soie Perlée Silk Bobbins - Spring
Soie Perlée Silk Bobbins - Spring
 • $54.00
Soie Perlée Silk Bobbins - Fall
Soie Perlée Silk Bobbins - Fall
 • $54.00
Soie Perlée Silk Bobbins - Winter
Soie Perlée Silk Bobbins - Winter
 • $54.00
Soie Perlée Silk Bobbins - Summer
Soie Perlée Silk Bobbins - Summer
 • $54.00