168 items found in New

"Apple" Sashiko Panel
"Apple" Sashiko Panel
 • $14.00
12 Merveilles a broder by Marie Suarez
12 Merveilles a broder by Marie Suarez
 • $28.00
Decorative Heart button
Decorative Heart button
 • $2.50
Beetle Brooch #13
Beetle Brooch #13
 • $165.00
Blue Basket Button
Blue Basket Button
 • $2.75
Av Ver a Soie- Silk Chenille 4126
Av Ver a Soie- Silk Chenille 4126
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 4104
Av Ver a Soie- Silk Chenille 4104
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 1046
Av Ver a Soie- Silk Chenille 1046
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2636
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2636
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 633
Av Ver a Soie- Silk Chenille 633
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 544
Av Ver a Soie- Silk Chenille 544
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 633
Av Ver a Soie- Silk Chenille 633
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2142
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2142
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2914
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2914
 • $12.00
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2621
Av Ver a Soie- Silk Chenille 2621
 • $12.00